Bartosz Żurek – stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Dnia 1 grudnia 2015r.  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2015/2016 w województwie kujawsko-pomorskim  zostały one przyznane dla 221 uczniów.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 otrzymał Bartosz Żurek – uczeń klasy czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy dyplomy najlepszym uczniom z regionu wręczyli: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski p. Elżbieta Rusielewicz i p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Jolanta Metkowska. Swoim wystąpieniem uroczystość uświetnił p. Michał Dobrzyński – młody lecz już teraz ceniony w Polsce i na świecie kompozytor.

Bartoszowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.