Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży u ekonomistów

        W dniach 10 i 11 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. S. Staszica    w Nakle nad Notecią odbyły się spotkania warsztatowe w ramach Projektu “BAKCYL”- Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Inicjatorem tego projektu jest Warszawski Instytut Bankowości. Głównym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt “BAKCYL” jest częścią jednego z największych niekomercyjnych projektów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy p.n. “Bankowcy dla edukacji”.

        W ramach projektu uczniowie klas I i II Technikum kształcącym  w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w wykładach “Moje finanse- myślę przedsiębiorczo” oraz “Mądre inwestowanie”

        Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy.

        Justyna Gruntkowska- wolontariusz projektu BAKCYL oraz praktyk reprezentujący sektor bankowy przekazała młodzieży  w sposób profesjonalny praktyczną wiedzę finansową i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić uczniom świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.  Była to żywa i interesująca lekcja z dziedziny finansowej

Tekst:  Grażyna Kinderman

Zdjęcia:  Karol Lizak