“Animator otwarty na świat Holiday & Training – Grecja 2016″

Znamy już wyniki rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych w dniu 30 marca przez pracowników Grecos sp. z o.o., dotyczących wyjazdu na odpłatne staże dla animatorów czasu wolnego w kurortach w Grecji.

Na staże, które będą trwały od 2 do 4 miesięcy wyjedzie czworo uczniów Technikum, kształcącego w zawodzie technik obsługi turystyki:
Daniel Borodeńko (4b), Agata Cyganek (3b), Klaudia Chmura (2b),
Marta Kamińska, (2b) oraz trzy uczennice Technikum, kształcącego
w zawodzie technik ekonomista: Klaudia Gajewska (4c), Katarzyna Kubiś (4c), Daria Kubik (3c). Dwoje uczniów ZSP im. S. Staszica brało
w ubiegłym roku udział w projekcie Fundacji Staszica „Staż w WDW Rewita
w Unieściu”.

23-24 kwietnia wszyscy przyszli stażyści wezmą udział w szkoleniu animatorów w Poznaniu, organizowanym przez firmę Grecos sp .z o.o.

Równolegle Fundacja Staszica w ramach niewielkich środków własnych przeprowadzi cykl zajęć poszerzających z j. angielskiego (p. Milena Kubińska) oraz animacji czasu wolnego (p. Wojciech Tyborski).

Organizatorem staży jest Fundacja Staszica oraz firma Grecos sp. z o.o.