Najlepsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich Łask
od Zmartwychwstałego Pana Jezusa
Państwu oraz Państwa Najbliższym życzy
Dyrekcja