KOMUNIKAT !

Dnia 18 listopada 2010r. odbędzie się w naszej szkole Zebranie Rodziców uczniów wszystkich klas wg następującego porządku:

  • godz. 16/45 – krótkie spotkanie Rady Rodziców ( przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych) w auli szkolnej,
  • godz. 17/00 – 17/40 – spotkania Rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych,
  • godz. 17/40 – 19/00 – indywidualne spotkania Rodziców z wybranymi nauczycielami – wykaz nauczycieli i miejsc ich  dyżurów będzie wywieszony  na każdym piętrze.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do wzięcia udziału w Zebraniu oraz do konsultacji indywidualnych.
Dyrektor szkoły Alicja Czubak wraz z całym Gronem Pedagogicznym