PROJEKT „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH”.

W dniach od 1 lutego do 31 października 2015 r. realizowane będzie zadanie publiczne wspierane ze środków finansowych Powiatu Nakielskiego pod nazwą: „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH”. Projekt będzie obejmował:

  • przygotowanie filmu pt. „Powstanie Wielkopolskie na ziemi nakielskiej” (rekonstrukcja zdarzeń z przełomu 1918-1919 roku, które miały miejsce
    w Nakle i okolicy),
  • stworzenie biuletynu informacyjnego, opisującego wydarzenia związane
    z Powstaniem Wielkopolskim w latach 1918-1919 na terenie Krajny i Pałuk,

Efekt projektu w postaci filmu i biuletynu zostanie przekazany i rozpowszechniony we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  powiatu nakielskiego.

Celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości historycznej, postaw patriotycznych wśród młodzieży szkolnej oraz pielęgnacja kulturowego dziedzictwa naszego regionu, a w szczególności podtrzymywanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919