Sukces naszej uczennicy w V Powiatowym konkursie poezji i pieśni patriotycznej.

Konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół w Potulicach odbył się na terenie Sali Hrabiny Anieli Potulickiej i skierowany był do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych, uczniów gimnazjum. oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawowymi celami odbywającego się po raz kolejny konkursu było
– kształcenie świadomego i emocjonalnego uczestnictwa w życiu dużej i małej Ojczyzny.
– kształtowanie postaw patriotycznych.
– uwrażliwienie na tradycje narodowe, dziedzictwo kulturowe i historyczne.
– uświadomienie przynależności kulturowej (w tym regionalnej).
– rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, kreatywności, wrażliwości estetycznej.
– rozwijanie integracji grupowej w celu doskonalenia umiejętności pracy w zespole i budowania więzi międzyludzkich.

W kategorii – poezja I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły : Magdalena Wojciechowska

Uczennicę do konkursu przygotowała p. v-ce dyrektor Wioletta Traczyk.

Gratulujemy !!!