Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

W dniu wczorajszym 14 października 2013 roku w Hotelu City odbyły się uroczystości wojewódzkie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania zasłużeni nauczyciele, pracownicy oświaty otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Wręczono także Medale Komisji Edukacji Narodowej,  Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Ostrowski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

Wśród odznaczonych i nagrodzonych byli też nauczyciele naszej szkoły:

– p. Grażyna Kinderman – nagroda Ministra Edukacji Narodowej,

-p. Sławomira Nowak (główna księgowa naszej szkoły) – złoty medal za długoletnią służbę,

-p. Dariusz Malikowski -srebrny medal za długoletnią służbę,

-p. Justyna Jamnik-Bojewska – brązowy medal za długoletnią służbę,

-p. Tomasz Meliński – brązowy medal za długoletnią służbę.

Wszystkim nagrodzonym i odznaczonym składamy serdeczne gratulacje.