RAINBOW partnerem Staszica – nowe możliwości dla uczniów!

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią pozyskał nowego partnera do współpracy. W siedzibie Rainbow Tours S.A. w Łodzi, jednej z największych firm z branży turystycznej, będącej na rynku już 30 lat, podpisane zostało porozumienie. Nakreślono w nim ramy współpracy, której głównym celem jest wspieranie praktycznej nauki zawodu uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik organizacji turystyki, w szczególności w zakresie:
– realizacji praktyk zawodowych i staży uczniowskich,
– organizacji wizyt i wyjazdów studyjnych,
– organizacji prelekcji i spotkań informacyjnych,
– organizacji warsztatów i szkoleń.
Na umowie skorzystają wszyscy uczniowie Staszica, albowiem wszyscy będą mogli brać udział we wspólnych działaniach, a jedną z nowych możliwości będzie praca wakacyjna w obiektach firmy Rainbow, w tym w sieci hoteli poza granicami kraju.
Niektóre wspólne przedsięwzięcia były już zaplanowane, jednak pandemia uniemożliwiła ich realizację. Do skutku nie doszła Akademia Animatorów czy casting dla uczniów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z turystyką. Najlepsi uczniowie mieli podjąć pracę w charakterze animatorów czasu wolnego na kluczowych z punktu widzenia polskich turystów destynacjach.
Porozumienie ma charakter przyszłościowy i rozwojowy, planowane przedsięwzięcia na pewno się odbędą, a osoby, które przejdą casting będą miały szansę uczestniczyć w szkoleniu zagranicznym.
Uczniowie będą mogli w przyszłości pracować w sieci hoteli White Olive, których właścicielem jest Rainbow Tours S.A.

Porozumienie ma wspierać proces edukacji w nakielskim Staszicu, pozwoli na rozszerzenie kształcenia dualnego oraz wprowadzenie większej ilości elementów praktycznych w proces dydaktyczny. Przede wszystkim jest kolejnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju największej szkoły powiatu nakielskiego.

Tekst: Wojciech Tyborski