ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZSZ – SPRZEDAWCA

10 czerwca naukę w naszej szkole zakończyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca. Uroczystość pożegnania uczniów obyła się w szkolnej auli. Wzięli w niej udział absolwenci , p. dyrektor Alicja Czubak, p. wicedyrektor Wioletta Tarczyk , wychowawca p. Michał Hopfinger, nauczyciele, koleżanki i koledzy z klas młodszych.

Na początku uroczystości p. dyrektor przypomniała uczniom ich dwuletni okres nauki, podziękowała za dwuletni okres pobytu w szkole i życzyła sukcesów w dalszej edukacji i przyszłej pracy zawodowej. Następnie wystąpił przewodniczący samorządu uczniowskiego, żegnając swoje starsze koleżanki. Na końcu głos zabrał wychowawca klasy p. Michał Hopfinger, który życzył uczennicom zwłaszcza zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kontynuowania nauki w szkole średniej. Tą miłą uroczystość zakończyło wręczenie wszystkim absolwentkom kwiatów przez młodsze koleżanki.