Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacji  na rok szkolny 2017/2018 dokonuje się drogą elektroniczną na stronie:

TUTAJ>> https://nabor.pcss.pl/naklonadnotecia/ <<TUTAJ

Wypełnij, wydrukuj i złóż wniosek w szkole pierwszego wyboru!!!

Składanie wniosków o przyjęcie do klas :
od 22 maja 2017 r. (poniedziałek) do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 – dostarczenie poświadczonych kopii lub oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

30 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Informujemy, że kandydaci do Technikum w zawodach:

technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk,
technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy

mogą odbierać w sekretariacie szkoły skierowania na badania lekarskie lekarza medycyny pracy.