14 marca Światowy Dzień Liczby Pi

        15 marca 2017 roku nauczyciele w składzie: pani Dorota Januszewska, Dorota Banaszak, Małgorzata Fedec i pan Krzysztof Borus zorganizowali wyjazd do Torunia na Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Młodzież uczestniczyła w dwóch wykładach. Pierwszy wykład prowadził dr hab. Grzegorz Gabor na temat “Matematyczna abstrakcja – codzienność każdego człowieka”. Wykładowca podaje przykłady stosowania  abstrakcji przez człowieka w życiu codziennym. Wykład drugi wygłosił dr Błażej Zyglarski na temat “Jak technologie zmieniły świat”. Wykładowca zapoznał nas z  twórcami  technologii informacyjnych od początku powstania pierwszego komputera po dzień dzisiejszy.

        Po wykładach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Kół Naukowych. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Informatyki, mieliśmy okazję zobaczyć sprzęt sprzed czterdziestu lat. Były to komputery, drukarki, kserokopiarki, itp. Kolejnym punktem programu było spotkanie ze studentami Wydziału Matematyki i Informatyki w Klubie Studenckim. Uczniowie zostali zapoznani z kierunkami kształcenia na tym wydziale, z regulaminem rekrutacji, z kosztami studiowania, itp. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie wydziałowej biblioteki. Księgozbiór jest na tyle duży, że każdy student wydziału może wypożyczyć książki na każdy nowy semestr.

“Światowy Dzień Liczby Pi”

        “Światowy Dzień Liczby Pi”  był okazją do zorganizowania w szkole wystawy plakatów. Technika  wykonania plakatu była dowolna. Plakaty są prezentowane w różnych miejscach szkoły (na korytarzach, na drzwiach sal lekcyjnych, itp).  Nauczyciele matematyki byli mile zaskoczeni  tak dużą liczbą plakatów wykonanych przez uczniów.

autor: Dorota Banaszak