Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią zaprasza młodzież do udziału w konkursie literackim

organizowanym pod Honorowym Patronatem Starosty Nakielskiego

„KSIĄŻKA, DO KTÓREJ NA PEWNO POWRÓCĘ”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nakielskiego.

Cel konkursu:

Promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz pobudzenie wyobraźni uczestników.

Zasady konkursu:

Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest przygotowanie i dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą do siedziby Poradni w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, I piętro do dnia 15 kwietnia 2016r. pracy pisemnej w postaci wydruku z dopiskiem „KSIĄŻKA, DO KTÓREJ NA PEWNO POWRÓCĘ” oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (w załączeniu).

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie (tel. 52-386-51-51).

Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zachęcamy do wsparcia młodzieży przez nauczycieli polonistów.

Komisja oceni prace biorąc pod uwagę: pomysłowość i oryginalność oraz poprawność językową, stylistyczną i ortograficzną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 maja 2016r. o godz. 13.00 w siedzibie Poradni.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronach internetowych PPPP oraz mediów lokalnych.

Organizator ogłosi wyniki konkursu na stronie www.ppppnaklo.pl

Pracownicy PPPP

w Nakle nad Notecią