Nasi wśród najlepszych

13 stycznia b.r. w Bydgoszczy odbył się II etap XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej, w którym wzięli udział najlepsi uczniowie wyłonieni trakcie eliminacji szkolnych spośród ponad 200 startujących w całym regionie. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Marchewka z klasy IIIc, Karolina Niewinczany również z IIIc i Piotr Pilarski z klasy IVb.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodzieży”, nawiązującym do homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku. Uczestnicy odpowiadali na pytania, głównie z zakresu myśli pedagogicznej w nauczaniu św. Jana Pawła II. Warto podkreślić, że olimpiada teologiczna należy do najtrudniejszych konkursów ogólnopolskich, a nasi uczniowie wykazali się w niej nieprzeciętną wiedzą i umiejętnościami, zdobywając uznanie komisji konkursowej. Nasza reprezentacja uzyskała bardzo dobry rezultat, a najlepszy wśród naszych był Piotr Pilarski, ocierając się tym samym o podium. Cała trójka otrzymała pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody książkowe.

Zmagania naukowe przebiegały w wyjątkowej scenerii za sprawą symboli Światowych Dni Młodzieży: krzyża ofiarowanego młodzieży przez św. Jana Pawła II w 1984r. oraz Ikona Matki Bożej Solus Populi Romani (Wybawicielki Ludu Rzymskiego), przed którą Papież-Polak zawierzył świat Matce Bożej. Symbole te przemierzają świat, by ostatecznie spocząć w centralnym miejscu wydarzeń podczas Światowych Dni Młodzieży. Polskiej młodzieży przekazał je w Rio de Janerio papież Franciszek. Tymczasem nasi olimpijczycy mogli osobiście z bliska kontemplować te wyjątkowe relikwie, przed którymi modlili się nie tylko święci naszych czasów i papieże, ale także największe osobistości świata. Była to doskonała okazja do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan   Paweł II.

Przy tej okazji informujemy, że w najbliższy poniedziałek, 18 stycznia o godz. 10.30, symbole ŚDM zawitają na krótko do Nakła, do parafii pw. św. Wawrzyńca.