10 lat wolnej Polski w Unii Europejskiej

Z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej25 rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r. w szkole odbył się konkurs historyczno-plastyczny  poświęcony tym wydarzeniom. Uczniowie posługując się dowolną techniką,  wykorzystując własną inwencję lub zaczerpnięty z dowolnego źródła pomysł, mogli  zaprezentować symboliczną wizję tych ważnych, historycznych wydarzeń dla naszego kraju. Jury konkursowe doceniło najlepsze jego zdaniem prace i przyznało nagrody. Pierwsze miejsce przypadło ex aequo  dwóm uczennicom: Dominice Lazarek z klasy II d i Magdalenie Duda z klasy III c. Drugie miejsce zajęła Weronika Czeleń z klasy    I a, a trzecie Aneta Konkowska z klasy III d. Nagrody wręczyła pani dyrektor Alicja Czubak w obecności organizatorów konkursu. Korzystając z okazji uhonorowano również uczniów , którzy zwyciężyli w  historycznym Konkursie wiedzy o czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, zorganizowanym z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele historii Krzysztof Borus i Witold Szarszewski oraz opiekun Klubu Młodzieżowego Sławomir Chmielewski.

Nagrodzonym uczniom gratulujemy sukcesu, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.